در کشور اسپانیا مسابقه ای است به اسم گاوبازی،

می دانید در انتها جایزه اول به چه کسی تعلق می گیرد؟

به کسی که نسبت به حمله گاو، بهترین جاخالی ها را داده، نه به آن کسی که با گاو درگیر شده !!

در زندگی هم وقتی گاوی به سمتتان می آید، 

حتما کنار بکشید !!

درگیری با گاوهای زندگی بی فایده است !! ..

منبع اصلی مطلب : Archive PTS
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : دست نوشته شماره 772